Een erg leuke manier om mij te verdiepen en verbreden in mijn pedagogisch handelen en de dagelijkse handelingen.